Transport kolejowy

od przeładunku ze statku do posadowienia na stanowisku transformatora o wadze 224t

Ładowanie transformatora w gdańskim porcie dźwigiem "MAJA" ze statku na wagon kolejowy

Transformator po przeładunku na wagonie

Zestaw ponadgabarytowy z transformatorem ABB na ciężkiej naczepie modułowej gotowy do drogi

Przejazd zestawu po specjalnie utwardzonej dla celów transportu ponadnormatywnego drodze

Transformator na miejscu przeznaczenia - rozdzielnia Najwyższych Napięć

Po rozładunku z naczepy transformator ustawiany na stanowisku, metodą przesuwu.

MTD Skuratowicz Sp. z o.o.

ul. Opolska 56

49-100 Niemodlin Polska

NIP: PL 9910548202

mtd@mtdskuratowicz.com.pl

t : +48 77 460 69 82